• Verloskundige Den Haag

Corona virus

Wij willen jullie informeren over de meest recente landelijke adviezen t.a.v. het Coronavirus (Covid-19):

Deze adviezen zijn opgesteld door KNOV( beroepsvereniging Verloskundigen) in samenwerking met NVOG ( gynaecologen) en RIVM.

De belangrijkste maatregelen en huisregels zijn:

  • We schudden geen handen
  • Kom liever alleen op het spreekuur, zonder partner, kinderen of andere mensen
  • Draag een mondkapje
  • Partner mag mee naar echo’s mits zonder klachten
  • Als je verkouden bent of andere klachten hebt, kom dan niet naar de praktijk maar bel ons eerst
  • Zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden
  • Nies en hoest in je elleboog
  • Wij vragen jullie op tijd te komen voor de afspraak, zodat we geen dubbele wachtenden hebben in de wachtkamer
  • In het kraamtijd komen wij nu alleen langs voor het verrichten van de hielprik en medisch noodzakelijke zorg. Verder zal er telefonisch contact zijn.
  • Het advies is om kraambezoek van familie te beperken. Wij vragen je in elk geval om geen bezoek te ontvangen op het moment dat wij langskomen.

Bedankt voor je begrip en medewerking.

Bloedafname:

I.v.m. COVID-19 is bloedafname in de ziekenhuizen en prikposten alleen mogelijk na afspraak.

Haga Leyweg: maak je een afspraak via hagaziekenhuis.nl/prikafspraak
HMC Westeinde: maak je telefonisch een afspraak op 088 979 2511

Link naar RIVM voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap